Při návrhu klíčových slov pro SEO či PPC kampaně se používají různé nástroje. Několik jich nabízí i samotný Google a v našich končinách máme k dispozici i pomůcky od Seznamu. Mezi nejpoužívanější patří nástroj od Google – Plánovač klíčových slov, který najdeš na adrese https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner.

Agregace vyhledávacích dotazů

Červenec 2016 nebyl pro SEO specialisty okurkovou sezónou. Bez varování a bez upozornění se začal Keyword Planner chovat jinak, než jsme byli zvyklí. Donedávna plánovač podal přesné informace o hledanosti každého jednotlivého slova, které jste zadali k analýze.

Příklad:

Zadali jsme slova:klempíř, klempířství, klempířské práce, klempířské a pokrývačské práce

Donedávna by byl výsledek takovýto:

Vyhledávací dotazy Prům. měsíční vyhledávání
klempíř 480
klempířství 170
klempířské práce 140
klempířské a pokrývačské práce 10

Tabulka 1 – stav ke dni 20. 5. 2016

Pokud to ale zkusíme dnes, čili 10. 10. 2016, bude výsledek jiný:

Vyhledávací dotazy Prům. měsíční vyhledávání
klempíř 880
klempířské práce 170
klempířské a pokrývačské práce 10

Tabulka 2 – stav ke dni 10. 10. 2016

Vidíš ten rozdíl? Dnes už Google nepodá informaci o hledanosti slov „klempíř“ a „klempířství“ zvlášť, ale provede agregaci a čísla prostě sečte. A neboť je nově číslo ještě vyšší než součet těch dvou, pravděpodobně je v té agregaci ještě nějaké třetí. Ve výsledku se také ukáže jen jedno z obou slov. Donedávna ukázal sice ještě obě slova, ale u obou byl stejný počet, čili i kdyby se ukázala obě slova, v našem případě by obě měla hledanost 880. Docházím tak k závěru, že změny stále ještě probíhají a dnešní stav není konečný.

Co všechno Google agreguje?

 • jednotná a množná čísla. Je jedno, zadáš-li „klempíř“ nebo „klempíři“. Google oznámí hledanost slova „klempíř“
 • slova s diakritikou a bez ní. Zatím sice nepracuje úplně stoprocentně, ale po zadání slov „čokoláda“ a „cokolada“ nám Google oznámí, že hledanost slova „cokolada“ je 2900. Je zajímavé, že upřednostní variantu bez diakritiky. I když zadáš jen „čokoláda“, uvidíš hledanost slova „cokolada“
 • témata. V češtině je to prozatím nedokonalé a témata se zatím neslučují tak pečlivě jako u anglických slov, ale čekejme, že Google to ještě dotáhne.Třeba výrazy „seo“ a „search engine optimization“ jsou pro něj stejné a mají tak stejnou hledanost.

Rozsahy objemu vyhledávání

Ještě zajímavější je ale další změna v chování Keyword Planneru. Je celkem podstatné jakou hledanost slovo má. Možná, že u PPC to není až tak kritické – v průběhu kampaně si ze statistik impresí a prokliků vytáhneme přesné informace a soustředíme se na slova, která přinášejí největší profit. U SEO ale potřebujeme vědět předem, jestli se více vyplatí jednotné či množné číslo, zkratka, či plné znění apod.

A teď ta nepříjemnost – google začal místo přesných čísel zobrazovat jen nějaký přibližný rozsah hledanosti. Takže dosud to vypadalo takto:

Keyword planner

Od provedení změn vidíš možná něco jako:

Keyword planner

Představ si, že máš 2 klíčová slova, přičemž jedno bude mít hledanost 880 a druhé 170. Obě se ale objeví ve stejné skupině hledaností a to 100 – 1 tis. Celkem nepříjemné že?

Tato změna se prý sice týká jen těch, kteří se přihlašují účtem, na kterém nejsou žádné kampaně, ale není to tak docela pravda. Já na svém soukromém účtu spravuji několik málo kampaní. Neutrácím sice mnoho peněz, ale něco přeci jen ano. A stejně vidím jen ty rozsahy místo konkrétních čísel.

Zdá se, že Google tlačí své partnery k vyšším útratám.

Jak z toho ven?

Bohužel nijak. Existují sice nějaké algoritmy, co se snaží agregovaná data zpětně rozparsovat, ale vždy jde jen o nějaký odhad na základě přesné hledanosti na jiných vyhledávačích. Je to sice lepší než nic, ale na taková čísla se stejně nedá nijak spolehnout.

Existuje ale jedna technika, která alespoň pomůže s otázkou, který výraz je pravděpodobně hledanější. A dokonce funguje i pro ty z nás, kteří vidíme jen ty rozsahy objemu vyhledávání.

 1. Zadej klíčová slova (u mě to bylo: klempíř, klempířství, klempířské práce, klempířské a pokrývačské práce) a po získání návrhů je přidej do plánu. Pokud chceš, klidně pomocí tlačítka „Přidat vše“. Já přidal jen 3, protože to „klempířství“ se mi agreguje s „klempíř“
 2. V plánu klikni na tlačítko „Zkontrolovat plán“:
  Keyword planner
 3. Zadej hodně vysokou nabídku, např. 1000 Kč:
  Keyword planner
 4. V nastavení Časového období zvol, že chceš zobrazit prognózy podle „Měsíc“
  Keyword planner
 5. Ve svém plánu nastav změnu shody klíčových slov na „Přesná shoda“
  Keyword planner
 6. Přidej klíčová slova, která zmizela díky agregaci. Použij přesnou shodu. Já zadal klíčové slovo [klempířství]
  Keyword planner
 7. Když si pak načteš podrobné prognózy, uvidíš mezi klíčovými slovy i to klempířství (které se ale zase ztratí, pokud se vrátíš zpět na vyhledávání). V tabulce sice není vidět průměrný počet vyhledávání, ale poměr počtu zobrazení nám dá alespoň představu, jak si které slovo vede.
  Keyword planner

Ave, Google, Morituri te salutant

Co říci závěrem? Google chce vydělávat. Nevíš, kolik máš zaplatit za jedno klíčové slovo? Tak zaplať raději více 🙂

Prosím – můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu i protestovat, ale to je asi tak všechno, co se proti tomu dá dělat.

Keyword Planner se nám mění
Zatím nehlasováno.
Please wait...

Napsat komentář