Mějme pole s několika úrovněmi:

$array = [
  'a' => [
    'aa' => 10,
    'ab' => 250,
    'ac' => 100,
  ],
  'b' => [
    'ba' => 20,
    'bb' => [
      'bba' => 20,
      'bbb' => 20,
      'bbc' => 20,
    ],
    'bc' => 10,
  ],
];

Máme za úkol vypsat všechny klíče a jejich hodnoty. Samozřejmě bychom mohli použít neprimitivnější postup a použít foreach nad polem. V něm bychom testovali, jestli je aktuálně procházený prvek také pole. Pokud ano, pak bychom jej procházeli a vypisovali jeho klíče a hodnoty. Pokud ne, jen vypíšeme jeho klíč a hodnotu.

To se ale dá použít jen tehdy, když přesně víme kolik úrovní zanoření máme. Navíc to není moc pěkný kód a bude zmatek v proměnných:

foreach ($array as $key => $val) {
  if(is_array($val)) {
    foreach ($val as $key2 => $val2) {
      if(is_array($val2)) {
        foreach ($val2 as $key3 => $val3) {
          echo $key3 . ":" . $val3 . "<br>";
        }
      } else {
        echo $key2 . ":" . $val2 . "<br>";
      }
    }
  } else {
    echo $key . ":" . $val . "<br>";
  }
}

Trochu lepší je použití rekurzivně volané funkce. Tam je nám jedno kolik úrovní vnoření existuje. Funkce může vypadat třeba takto:

function printAllVals($key, $val) {
  if (!is_array($val)) {
    echo $key . ":" . $val . "<br>";
    return;
  }

  foreach($val as $key2 => $val2) {
      $this->printAllVals($key2, $val2);
  }
}

printAllVals([], $array);

Při prvním volání funkce předávám jako parametr prázdné pole. Jak říkám – je to už univerzálněji použitelné, ale jaksi to pořád ještě není ono. To pravé je použít vestavěné funkce pro práci s kolekcemi přímo v PHP:

$iterArray = new \RecursiveIteratorIterator( new \RecursiveArrayIterator($array));
foreach ($iterArray as $key => $val) {
  echo $key . ":" . $val . "<br>";
}

Je to čisté a krásné, funguje to bezvadně a nic nám v kódu nepřekáží.

Procházení multidimenzionálního pole
Zatím nehlasováno.
Please wait...

Napsat komentář