Google data Studio (GDS) je skvělý nástroj pro vizualizaci dat. Já ho používám hlavně pro reporty, které zasílám svým klientům. Sice už na trhu nějakou dobu je (od března 2017), ale pro některé je to pořád ještě novinka. Jestli potřebuješ nějaká data vizualizovat, udělat přehledné tabulky či grafy, pak to nemusíš vyrábět v Excelu, ale máš k dispozici  právě GDS.

Šablony pro Google Data Studio

Google Data Studio

Samotné GDS nabízí několik základních šablon pro různé příležitosti – E-commerce, AdWords, Google Analytics či SEO. Princip je, že existuje někde zdroj dat. K tomu se připojí takzvaný konektor, který data zpřístupní pro GDS. No a šablona pak jen říká, kde se která data použijí. Propojením dat s šablonou pak vznikne přehled, který zobrazuje data v tabulkách, grafech a číslech.

K jedné šabloně lze připojit i více zdrojů dat z více různých konektorů. Můžeš tak mít přehled, který ukazuje data třeba z Google AdWords, Google Analytics a Google Ads.

Datové zdroje a konektory

GDS nabízí celou škálu konektorů. Většina jich je na služby samotného Google. Jsou tam ale i partnerské konektory, například pro můj oblíbený Marketing Miner. Pokud umíš trochu programovat a rozumíš si se službami Google, můžeš si dokonce napsat vlastní konektor pro svou hromádku dat.

Donedávna byl v českém prostředí celkem problém reportovat data z Skliku. Naštěstí chlapci se Seznam.cz udělali také svůj vlastní konektor pro GDS.

Moje šablona pro Google Data Studio

Pracuji jako Produktový manager SEO pro firmu Mediatel. Tam potřebujeme reportovat: Adwords, Sklik, Google Analytics, Google Search Console a pozice pro SEO. V oficiálních zdrojích samozřejmě není žádná šablona, která by řešila vše, co potřebuji, tak jsem to musel vymyslet sám.

Sestavil jsem tedy report, který obsahuje všechny potřebné zdroje dat. Veřejně ho sdílím na adrese https://datastudio.google.com/open/1QYyVR87biwz8KJ1IiQ4okj1Ec5MvHrhc.

Všechny zdroje dat jsou standardní, kromě Marketing Mineru. Ten totiž některé informace nedává přímo, a je nutné si je z dodaných dat přepočítat. Mě například zajímá, kolik dní se vyskytovalo nějaké měřené slovo na pozici 1-10, nebo jaký je odhad návštěvnosti z měřených slov atd.

Proto jsem musel zdroj dat upravit a přidal jsem pár (no, celkem dost), počítaných polí. Opět ho sdílím a to na adrese https://datastudio.google.com/open/1Rsh4MQu-brB6FVksnElE_8uIDKjbptK_.

Máš svolení jak datový zdroj, tak samotný report kopírovat a libovolně používat.

A poznámka na konec

Report mi přijde celkem srozumitelný a použitelný. Jen upozorním na 2 věci:

  • na stránce „SEO | MM | Přehled pozic“ je sloupeček „Dnešní TOP“. Přesvědč se, že každý ten zelený boxík zobrazuje data jen z období „Dnes“
  • podobně na stránce „SEO | MM | Vývoj pozic“ jsou dvě tabulky „Počáteční pozice“. Tam by mělo být výchozí časové období nastaveno na první den, kdy se v Marketing Mineru začaly pozice měřit.

Dnešní TOP slova
Počáteční pozice


Report pro Google Data Studio
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Napsat komentář